--- Image caption ---

Verdensmål skal være vækstgenerator i den maritime industri

Bæredygtighed og arbejdet med grøn omstilling er centralt i den maritime industri. Men hvordan kan FN’s 17 verdensmål gøre en forskel på bundlinjen? Det kommer ni maritime virksomheder til at arbejde fokuseret med de næste syv måneder – som del af den Maritime SDG Accelerator, et program søsat af Danske Maritime og FN’s udviklingsprogram UNDP. Den 23. juni 2021 starter virksomhederne deres innovationsrejse.

På verdensplan står den maritime industri over for nogle store bæredygtighedsudfordringer, hvor nye grønne løsninger er afgørende. Den maritime industri i Danmark er kendt for at være meget innovativ og blandt de dygtigste i verden til grøn omstilling af skibsfarten, og et stigende antal arbejder målrettet med bæredygtighed også i bredere forstand.

Ni maritime virksomheder, inkl. Danske Maritime selv, skal i den Maritime SDG Accelerator arbejde med at udvikle forretningsløsninger, der både bidrager til en mere bæredygtig udvikling og også stiller virksomhederne stærkere i markedet.

Programmet er initieret af Danske Maritime og FN’s Udviklingsprogram (UNDP) med støtte fra Den Danske Maritime Fond og bliver implementeret i samarbejde med leverandøren Rainmaking Innovation, der har bred erfaring med innovation og forretningsudvikling fra den maritime industri.

Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime, glæder sig til at komme i gang:

”At få verdensmålene bevidst og strategisk forankret i virksomhederne kan bidrage til at styrke konkurrenceevnen, hvilket er utrolig vigtigt netop nu. Den danske maritime industri er et af de mest globaliserede erhverv, og griber man dette professionelt an, får vi dokumenteret, at den bæredygtige dagsorden kan anvendes til innovation og vækst. Bæredygtighed er – heldigvis – blevet et globalt konkurrenceparameter, hvor vi for alvor har noget på hylden i Danmark, og samtidig kan tydelighed i denne sammenhæng også bidrage til at gøre den enkelte virksomhed mere attraktiv for investorer, samarbejdspartnere og medarbejdere, der ønsker at gøre en bæredygtig forskel” siger Jenny Braat.

Et centralt element i programmet er, at de gode erfaringer efterfølgende bliver delt med resten af den maritime industri med henblik på at styrke konkurrenceevnen i branchen som helhed. Samtidig har den Maritime SDG Accelerator til formål at motivere og inspirere andre maritime virksomheder til at bruge deres evner til udvikling og innovation, så de kan udvikle nye og flere løsninger på de udfordringer, som de 17 verdensmål og 169 delmål er en formulering af.

Og generelt er interessen for verdensmålene i den maritime industri stor. En survey blandt Danske Maritimes medlemmer viser, at flere og flere maritime virksomheder arbejder med verdensmålene, men at mange stadig er i tvivl om, hvordan de griber det an bedst muligt.

Konkret viser svarene:

  •  At to ud af tre maritime virksomheder i større eller mindre grad har arbejder med verdensmålene som en del af deres strategi, særligt ifm. forretningsudvikling.
  • At blandt de øvrige virksomheder regner knap hver tredje med at gå i gang i år og lidt over halvdelen at gå i gang på et senere tidspunkt. Kun 12,5 pct. af denne gruppe svarer, at de ikke planlægger at arbejde med verdensmål.
  • At særligt følgende fem verdensmål har stor opmærksomhed: 7) Bæredygtig energi, 9) Industri, innovation og infrastruktur, 12) Ansvarligt forbrug og produktion, 13) Klimaindsats og 14) Livet i havet
  • At knap hver femte virksomhed er usikre på de kommercielle fordele ift. verdensmål.
  •   At fire ud af ti mener, at det er muligt at dokumentere arbejdet med verdensmål, mens tre ud af ti mener det modsatte og andre tre ud af ti simpelthen ikke ved det.

En af de virksomheder, der er med i det nye projekt, er Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg – en af verdens største producenter af maritimt sikkerhedsudstyr. CEO, Henrik Uhd Christensen siger:

”Vi værdsætter at samarbejde med UNDP, Rainmaking og Danske Maritime om den meget vigtige, fælles indsats med at skabe nye løsninger, der bidrager til verdensmålene. VIKING har vedvarende høje ambitioner inden for verdensmålene, og vores forventninger til at udvikle bæredygtige løsninger i den Maritime SDG Accelerator – i et partnerskab med så unikke og stærke samarbejdspartnere - er tilsvarende høje. Programmet vil bidrage til konkrete resultater og til at imødekomme vores mission om at beskytte og redde liv over hele verden,” siger Henrik Uhd Christensen.

UNDP er sammen med Rainmaking Innovation de næste syv måneder drivkraften i projektet. I forløbet får virksomhederne hjælp til at gå i dybden og udvikle konkrete, kommercielle produkter, services eller forretningsmodeller med solid impact på verdensmålene. Forløbet bygger på den erfaring og metode, som UNDPs kontor i København allerede har udviklet fra lignende accelerator-programmer. Undervejs skal virksomhederne blandt andet igennem en innovationsrejse med virtuelle workshops, fysiske sessions og hjemmearbejde, hvor de går fra idéstadiet til udvikling af en implementeringsplan for deres bæredygtige forretningsløsninger.

”Den Maritime SDG Accelerator er en unik mulighed for at bringe den danske maritime industris løsninger i spil i partnerskaber, der går på tværs af den maritime værdikæde og derigennem arbejde for at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og vores fælles ressourcer. Dette er til gavn for os alle, også livet i havene,” siger Camilla Brückner, direktør for UNDP’s nordiske kontor.  

 

Fakta

UNDP (United Nations Development Programme) er FN's førende udviklingsorganisation og til stede i mere end 170 lande og territorier i verden.

Rainmaking Innovation er et innovations- og venture firma baseret i Danmark med kontorer i 10 lande https://rainmaking.io/

De deltagende virksomheder i dette projekt er: MAN Energy Solutions, PJ Diesel, VIKING Life-Saving Equipment, Insatech, Rohde Nielsen, Svanehøj Group, Fayard, Scanel og Danske Maritime.

Man kan følge virksomhedernes arbejde i den Maritime SDG Accelerator på hjemmesiden https://www.sdg-accelerator.org/ og https://danskemaritime.dk/tema-verdensmaalene/

Yderligere information:
Cecilie Lykkegaard, Danske Maritime, 31 60 85 91, [email protected]
Camilla Marie Thiele, UNDP, 21 69 00 64, [email protected]

Disclaimer: Anvendelse af UNDPs navn eller emblem indebærer ikke, at UNDP favoriserer pågældende virksomheders eller tilknyttede selskabers produkter eller services.

UNDP Rundt om i verden