Data er det stærkeste våben i kampen mod madspild

Jespers Torvekøkken vil anvende ny teknologi til at sikre, at der produceres den rigtige mængde mad på det rigtige tidspunkt.

 

 

Cirka 1,6 milliarder tons. Så meget mad ender hvert år i skraldespande over hele verden. Det svarer til cirka en tredjedel af al produceret mad. Madspildet medfører både en stor ekstraomkostning for producenterne, ligesom det udgør en betydelig belastning for miljøet.

En del af madspildet stammer fra de cateringvirksomheder, som hver dag leverer mad til privatkunder, virksomhedskunder, kantiner, skoler, institutioner, hospitaler m.fl. Selv med de bedste intentioner og højeste kulinariske standarder kan det være svært at lave den rigtige mængde mad, alene af den grund at ens viden om kundepræferencer og -behov ikke er tilstrækkeligt detaljeret. Det forklarer Ronny Saul, der er direktør i cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken, der hvert år leverer mere end 800.000 kuverter ud af huset.

”Den store udfordring for den globale cateringbranche er, at der er et for stort gab mellem den mad, der bliver produceret, og den mad, som folk rent faktisk spiser. Selvfølgelig har vi en ide om, hvad der bliver spist og i hvilke mængder, men vores kalibreringer baserer sig på mavefornemmelse og erfaring. Skal vi virkelig komme madspild til livs én gang for alle, er vi nødt til at skaffe mere og bedre data.”

I det hele taget spår Ronny Saul, at kundeindsigt bliver et af de vigtigste konkurrenceparametre for cateringbranchen i de kommende år:

”De virksomheder, der formår at reducere madspild, reducerer ikke blot vareforbruget. De kan også reducere produktionsomkostninger og transportomkostninger betragteligt. For at nå dertil kræver det dog, at vi får en langt større indsigt i vores kunders madvaner. Det er ikke længere nok bare at lave en god buffet. Vi skal vide præcis, hvad der bliver spist i hvilket tempo. Vi skal forstå, hvad der bliver smidt ud og hvorfor.”

Gennem SDG Accelerator for SMV’er har Jespers Torvekøkken fået lejlighed til at bringe nye ideer i spil og fået hjælp til udvikle dem, fortæller Ronny Saul:

”For det første har Accelerator-forløbet givet os en tydelig ramme, således at vi har fået sat tid af til arbejdet, hvilket i sig selv er en gevinst i en travl hverdag. For det andet har vi mødt nogle knivskarpe hjerner fra både UNDP og Deloitte. Det har hjulpet os med at skære business casen til, ligesom vi ved fælles hjælp har givet hele løsningsmodellen en tur i maskinen.”

Samtidig blev SDG Accelerator for SMV’er også starten på et samarbejde mellem Jespers Torvekøkken og DTU Hardtech – en afdeling under DTU, der er specialiseret i udviklingen af innovativ hardware, sensorer og devices.

”Samarbejdet med de studerende er en fantastisk mulighed for at sætte strøm til vores ideer. Alene det at koble madproduktion sammen med den nyeste teknologiudvikling er et spændingsfelt, der rummer store potentialer. Det har givet os blod på tanden til at kontakte nye eksterne partnere og også søge om midler blandt andet gennem Innovationsfonden.”

Næste skridt for Jespers Torvekøkken er validering af den prototype, som i øjeblikket bliver udviklet på DTU. Forståeligt nok vil Ronny Saul ikke afsløre alle detaljer:

”Hele projektet afhænger af, om vi kan udvikle effektive metoder til at opsamle data om vores kunders madvaner. Her er det ikke nok bare at spørge kunderne eller lave generiske analyser. Vi skal helt ned og se på, om vi kan måle indholdet af det enkelte fad. Det er den nød, eksperterne fra DTU skal forsøge at knække.”

Lykkes projektet, forventer Ronny Saul, at Jespers Torvekøkken kan reducere madspild med mindst 10 procent, svarende til en besparelse på cirka 1,6 millioner kroner om året:

”Der er ingen tvivl om, at vi ser et kæmpe forretningspotentiale i de nye teknologier. Alene i vores egen lille verden kan de medføre en betydelig økonomisk gevinst. I et globalt perspektiv er mulighederne uanede. Kan vi først udrulle de her løsninger til cateringvirksomheder over hele verden, er der potentielt milliarder af kroner på spil.”

 

Sådan bidrager Jespers Torvekøkken til Verdensmålene

  • Jespers Torvekøkken er i gang med at undersøge mulighederne for at anvende sensorteknologi til at opsamle data om kundernes madvaner
  • Dataopsamling forventes at blive et af de stærkeste våben i kampen for at reducere det globale madspild, der hvert år sender cirka 1,6 milliarder tons mad direkte i skraldespanden
  • Den færdigudviklede løsning forventes markedsført over for den globale cateringbranche

 

Verdensmål i spil

  • SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Delmål 12.3: Halver det globale madspild per person
  • Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

 

Photo: Jespers Torvekøkken

Fakta om Jespers Torvekøkken

  • Grundlagt i 1991
  • Ca. 120 ansatte
  • Ejet af private danske investorer
  • Geografisk tilstedeværelse i Danmark

Læs mere om about Jespers Torvekøkken her.