Software kan komme klimaforandringerne i forkøbet

Danske Ingemann har udviklet software, der med et detaljeret billede af jordbunds-, plante- og klimaforhold optimerer afgrøders afkast. Første målgruppe er de centralamerikanske bønder.

 

 

Det startede egentlig som et mellemamerikansk honningeventyr tilbage i 2007. Dengang inviterede Danida den danske fødevarevirksomhed Ingemann til Nicaragua. Målet var at udvikle en effektiv infrastruktur til honningeksport og dermed forbedre indtjeningsmulighederne for landets mange biavlere. Projektet lykkedes, både for honningen og siden også for den vigtige kakaoproduktion. I dag sikrer Ingemann markedsadgang for mere end 1.500 nicaraguanske bønder og biavlere. Og nye lande venter i horisonten.

“Da vi først kom til Nicaragua, handlede det mest om et sammenfald af kompetencer,” fortæller adm. direktør i Ingemann, Niels Ingemann Møller. “Vi vidste noget om honningproduktion, og vi vidste noget om international markedsføring og logistik. Ud over opkøb fra 13 opkøbscentre og eksport af den nicaraguanske honning driver vi også et honningakademi, hvor vi uddanner nye biavlere og hjælper eksisterende med at optimere deres forretning.”

 

Foto: Ingemann

 

I 2013 overtog Ingemann et kakaofirma, der oprindeligt var etableret af danske investorer. Også her drives et akademi for bønderne:

“Vi har cirka en million kakaotræer ude hos de lokale producenter, hvorfra vi har aftagelsespligt, typisk på langtidskontrakter,” fortæller Niels Ingemann Møller. “Samtidig sørger vi for fermentering og tørring og videre eksport til mere end 50 lande. Det er en stor succes. Vores avancerede forædlingsmetoder gør, at vi leverer noget af det mest præmievindende kakao i verden.”

På trods af fremgangen står de nicaraguanske bønder over for store udfordringer de kommende år, fortæller Niels Ingemann Møller:

“Som en stor kaffeproducent er Nicaragua et af de lande i regionen, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Vi betragter klimaforandringer både som trusler og muligheder. Kaffe er ekstremt følsomt over for varme, hvilket gør, at store dyrkningsområder pludselig kan blive ulønsomme. Kakaotræerne, derimod, kan tåle højere temperaturer og er derfor en god substitut for kaffe. Det samme er honningproduktionen på grund af sine høje mobilitet. Bistader kan flyttes til områder, hvor der rent faktisk findes blomster.”

 

Foto: Ingemann

 

Med sin store viden om lokale produktionsforhold var det naturligt for Ingemann at tage næste skridt i kampen mod klimaforandringerne. Det initiativ kom til at hedde Climática – en software, der ved hjælp af klima- og jordbundsdata kan give ’early warnings’ og anbefalinger til bønderne.

”Med Climática kan vi skabe en helt ny viden om lokale produktionsforhold,” fortæller Niels Møller. ”Her kombinerer vi meteorologernes algoritmer med data fra vejrstationer og lokale mikroobservationer. Disse kalibreringer formidler vi tilbage til bønderne på e-mail eller sms. Her får de detaljerede anvisninger på, hvad der bør gøres på marken, så afgrøderne får optimale betingelser.”

At deltage i SDG Accelerator-forløbet har givet retning og energi til hele projektet, fortæller Niels Ingemann Møller:

”I starten var vi meget søgende omkring, hvad Climática skulle kunne, og hvordan vi præcis skulle gå til markedet. Alt dette har vi fået valideret gennem SDG Accelerator ved hjælp af dygtige eksperter. Det har bragt os et godt stykke tættere på en egentlig markedsmodning.”

Næste skridt for Ingemann er at videreudvikle softwaren, således at Climática kan spille en endnu større rolle i de nicaraguanske landbrug, fortæller Niels Ingemann Møller:

”Climática handler jo ikke bare om kakao eller honning, men om alle typer afgrøder og kvæghold. Både på driftssiden og investeringssiden kan vi bringe vores viden i spil. Har man fx købt større stykke jord, kan vi foretage en kalibrering af de optimale afgrøder. Skal man låne penge, kan vi lave en detaljeret risikoanalyse. Den viden kan meget vel blive afgørende for at sikre bønderne øget kreditadgang hos de relevante banker og mikrofinansieringsinstitutter.”

Niels Møller har da også store forventninger til Climáticas fremtid:

”Ambitionen er, at vores early warning-system kommer ud til omkring 5-10.000 nicaraguanske bønder allerede inden for de næste par år. Dernæst venter resten af Mellemamerika, det samme gør nye partnerskaber med både mikrofinansieringsinstitutter og NGO’er. Vores store force er, at vi ikke er et softwarehus, der har fået en smart ide. Vi er en fødevareproducent, der ved, hvad det handler om gennem lokal tilstedeværelse og mange års erfaring. Vi har fingrene helt nede i jorden.”

 

Foto: Ingemann

 

Sådan bidrager Ingemann til Verdensmålene

  • Ingemann har udviklet softwaren Climática, der hjælper nicaraguanske bønder med at optimere dyrkningen af deres afgrøder, fordi de kan ruste sig mod afgørende klimaforandringer i regionen, der påvirker udbyttet af deres afgrøder.
  • Softwaren kan også bidrage til at afdække forskellige investeringsscenarier og dermed sikre bønderne øget kreditadgang hos relevante banker og mikrofinansieringsinstitutter.
  • På baggrund af erfaringerne fra Nicaragua forventes løsningen udrullet til andre lande i regionen.

Verdensmål i spil

  • SDG 2: Stop sult
  • Delmål 2.3: Små fødevareproducenter skal producere det dobbelte
  • Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

 

Fakta om Ingemann

  • Grundlagt i 2007
  • Ca. 90 ansatte
  • Familieejet
  • Geografisk tilstedeværelse i bl.a. Danmark og Nicaragua, eksport til over 50 lande.

Læs mere om Ingemann her.