”På et tidspunkt skal vi sige farvel til de fossile brændstoffer”

Energivirksomheden E.ON arbejder på at erstatte forældede varmeanlæg med moderne, energirigtige varmepumper.

 

 

På trods af visionen om at være en førende grøn energination er varmeproduktionen i mange danske boligforeninger stadig baseret på fossile brændsler. En stor del af anlæggene er desuden forældede og misligholdte efter mange års slid. Det giver store energitab og unødvendige driftsomkostninger. Men energivirksomheden E.ON har en løsning.

”Der er ingen tvivl om, at de mange nedslidte lokale kraftvarmeværker er med til at forværre Danmarks energieffektivitet. Tilsammen udgør de en alvorlig hæmsko for den grønne omstilling. Det er på tide, at vi for alvor ser på mere miljørigtige løsninger, som eksempelvis varmepumper, der udnytter varmen i luften til at varme boligen op,” siger business manager i E.ON Danmark, Brian Geppert.

For E.ON er varmepumperne et interessant og lovende forretningsområde. Ud over at levere fjernvarme og biogas driver virksomheden nemlig cirka 30 mindre anlæg med lokal varmeproduktion. Det er her, varmepumperne er oplagte at bringe i spil:

”Varmepumperne er både miljøvenlige og billige i drift sammenlignet med for eksempel olie, el og gas. Samtidig kan luft-til-luft-varmepumper også fungere som aircondition, idet pumperne aktivt kan nedkøle luften og dermed skabe et bedre indeklima,” fortæller Brian Geppert.

Udskiftningen af de gamle anlæg er dog langt fra omkostningsfri. Samtidig er man også nødt til at finde praktiske løsninger for de berygtede hvide kasser, der både optager plads og også medfører en vis mængde støj, fortæller Brian Geppert:

”Det er klart en barriere, at kasserne sidder uden på huset, for det er traditionelt en model, vi ikke er vant til at se på helårsbebyggelser i Danmark, men samtidig tror vi, at forbrugerpræferencerne på dette punkt ændrer sig i takt med, at vi forstår miljøgevinsterne. Samtidig er der også støjgener at tage højde for. Den altoverskyggende barriere er imidlertid den økonomiske model. Skal varmepumperne dække et større område, er der tale om en betragtelig investering, som de færreste boligforeninger har mulighed for at påtage sig alene. Skal vi løfte den her dagsorden, er vi derfor nødt til at samle alle aktørerne på bordet. Det her er et tydeligt eksempel på, at transitionen til større energieffektivitet kræver samarbejder – som oftest også samarbejder mellem det offentlige og private.”

Disse udfordringer tog E.ON med ind i SDG Accelerator for SMV’er, hvor fokus har været på at validere ideer med henblik at udvikle den konkrete business case. Og det har været en stor succes, fortæller Brian Geppert:

”For det første er der en særlig ånd omkring Verdensmålene, som i sig selv er inspirerende, også for en energivirksomhed som vores, hvor bæredygtighed jo er et løbende tema, der bliver taget op. For det andet har vi brugt forløbet til at afprøve ideer, indhente sparring og trykprøve hele den markedstilgang, vi havde skitseret. Det har udvidet vores horisont og givet os en klarere retning. Vi stod lidt i et vadested. Nu er vi klar til at arbejde videre.”

Næste skridt for E.ON er udviklingen af en konkret business case, der skal virkeliggøre de forretningsmæssige perspektiver af den grønne omstilling ved hjælp af varmepumper:

”Den grønne fremtid er desværre ikke gratis,” siger Brian Geppert. ”Derfor er vi nødt til at se på den samlede værdikæde. Heldigvis ved vi, at kunderne gerne vil tale med os. Vi har netop indledt to pilotprojekter med boligforeninger i Nordsjælland, som vi har store forventninger til.”

Brian Geppert er derfor også optimistisk på varmepumpernes vegne:

”Vi mangler stadig at se det store kommercielle gennembrud for varmepumper i Danmark, men det er helt sikkert på vej. Mange af vores nabolande er langt længere fremme. Selv om tempoet til tider synes langsomt, er der ingen tvivl om, at udviklingen går hen imod grøn energi. Som samfund er vi nødt til at frigøre os fra de fossile brændstoffer. Hos E.ON arbejder vi hver dag på at få det til at ske.”

 

 

Sådan bidrager E.ON til Verdensmålene

  • E.ON er ved at udvikle en business case for, hvordan miljørigtige varmepumper kan erstatte fossile brændstoffer i den lokale varmeproduktion i for eksempel boligblokke, rækkehusområder og på skoler.

 

Verdensmål i spil

  • Delmål 7.3: Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
  • Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

 

Fakta om E.ON

  • Grundlagt i år 2000
  • Ca. 80 ansatte i Danmark, 40.000 på verdensplan
  • Ejet af E.ON Sverige AB
  • Geografisk tilstede i Europa og USA
 

Læs mere om EON Danmark her: https://www.eon.dk/in-english.html