”Vi kan levere internet, hvor ingen andre kan”

Danske BLUETOWN har udviklet en Wi-Fi-løsning, der udelukkende kører på solenergi.

 

 

”Det er stort at komme på internettet!” Ordene kommer fra Mogens Birk, VP for partnerskaber og alliancer i virksomheden BLUETOWN. Stort, fordi mere end 4 milliarder mennesker på jorden stadig lever uden internetadgang. Stort fordi internettet skaber forbindelser til lokalsamfund, der ellers lever isoleret fra omverdenen. Stort fordi internettet er meget mere end sociale medier og tankeløs underholdning: Det er først og fremmest et udviklingsværktøj for fremskridt og vækst – en platform med potentialet til at skabe en læringsrevolution i de allerfattigste egne af kloden. Manglende internetadgang truer allerede i dag med at forstærke eksisterende socio-økonomiske skel, når store befolkningsgrupper har ringe adgang til både informationer, sociale netværk, markeder, uddannelse og den offentlige administration. Også sundheden lider som følge af den teknologiske marginalisering. Ifølge Verdensbanken, WHO og McKinsey Global Institute kunne op mod 80 procent af fejlmedicinering i Afrika potentielt undgås, hvis klinikkerne havde ordentlig internetadgang.

 

Foto: BLUETOWN

 

At ændre statistikken kræver imidlertid, at man tør tænke i helt nye baner. Det er præcis, hvad BLUETOWN har gjort med udviklingen af først et solenergidrevet Wi-Fi-hotspot og siden en lokal cloud, der gør vigtig information tilgængelig for lokalsamfundene, fortæller Mogens Birk:

”Traditionelle løsninger med master og kabler kan selvsagt ikke løse opgaven med at bringe internet ud til de mest afsidesliggende egne. Derfor har vi udviklet et Wi-Fi-hotspot, som udelukkende kører på solenergi, og som tilmed kan tåle varme og støv. På den måde kan vi levere billigt, trådløst internet til et helt lokalsamfund i en radius af cirka 1 kilometer.”

Selve basen passes af en lokal operatør, der ud over at stå for mindre vedligeholdelse også skal hjælpe lokalbefolkningen med at bruge internettet. Samtidig har BLUETOWN udviklet en løsning, hvor man – ud over den traditionelle dataadgang – kan tilgå en fælles cloud, der blandt andet indeholder gratis læringsvideoer og træningsmateriale.

Netop læringselementet er helt afgørende, fortæller Mogens Birk: ”Med en lokal cloud kan både myndigheder, private firmaer og NGO’er lægge materiale ud, som lokalbefolkningen frit kan tilgå. Tænk på det enorme potentiale! Landbrugsteknikker, folkesundhed, uddannelse, information – alt sammen kan vi løfte til et helt nyt niveau. Det kan meget vel blive et af de stærkeste våben i kampen mod fattigdom.”

At deltage i ’SDG Accelerator’-forløbet under UNDP i 2018 har været et vigtigt skridt på vejen til at se internet som mere end bare data:

”Selv om vi hos BLUETOWN er vant til at tænke innovativt, har det været en fantastisk proces at møde både Deloittes og FN’s eksperter. At arbejde så intenst med Verdensmålene har i den grad hevet os ud af vores boble og åbnet vores øjne for helt nye muligheder i forhold til at forbedre levestandarden i de fattigste egne,” siger Mogens Birk.

Foran BLUETOWN ligger nu en omfattende udrulningsproces på baggrund af et pilot-projekt, der netop er gennemført i Ghana. Her venter både nye internationale partnerskaber og en kommercialiseringsproces, der skal sikre det forretningsmæssige grundlag for de soldrevne Wi-Fi-hotspots og de tilhørende clouds.

”På et tidspunkt skal vi naturligvis tjene penge på den her løsning,” fortæller Mogens Birk. ”Ud over den basisindtjening, der kommer fra salg af internetadgang, har vi især store forventninger til cloud’en og det indhold, den kommer til at repræsentere. Mange producenter og organisationer har i dag ikke andet valg end at formidle budskaber gennem radiospots eller biler med en højttaler på taget. Det kan vi for alvor ændre.”

Dermed kan nogle af fire milliarder mennesker, der stadig lever uden internetadgang, se frem til at blive en del af det verdensomspændende net.

”Om fem år vil jeg spå, at vi har både hotspots og clouds i mindst 15 lande i Afrika, Asien og Latinamerika,” siger Mogens Birk. ”I første omgang går vi efter stabile lande, hvor digitalisering er integreret i den nationale udviklingsplan, men på sigt er målet naturligvis at komme endnu bredere ud. Det er en lang proces, men vi er i gang!”

 

Foto: BLUETOWN

 

Sådan bidrager BLUETOWN til Verdensmålene: 

 • BLUETOWN har udviklet et wifi-hotspot, der udelukkende kører på solenergi
 • Ud over internetadgang giver hotspottet mulighed for at skabe en lokal cloud, hvor myndigheder, private firmaer og NGO’er kan gøre læringsmateriale tilgængeligt gratis for lokalbefolkningen
 • BLUETOWN er blandt 10 vindere af USAID WomenConnect Challenge, som finansierer nye projekter, der er med til at nedbryde kønsuligheden i brugen af digitale redskaber

 

Verdensmål i spil: 

 • Delmål 9.c: Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi
 • Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

 

Fakta om BLUETOWN

 • Grundlagt i 2012
 • Ca. 85 ansatte
 • Ejet af private danske investorer
 • Geografisk tilstedeværelse i Danmark,
 • USA, Peru, Brasilien, Ghana, Tanzania
 • og Indien

Læs mere om BLUETOWN her.