”Vi kan gøre en kæmpe forskel for de lokale dambrug”

Aller Aqua er i gang med at udvikle en løsning, der med tiden kan uddanne fiskefarmere i hele verden.

 

 

At fiskeopdræt i disse år er en af de hurtigst voksende fødevaresektorer i verden, er ikke bare godt for verdens befolkning, der til stadighed efterspørger større og større mængder fødevarer. Det er også godt for de mange fiskefarmere, der står bag. Akvakulturen kan nemlig være med til at løfte levestandarden i nogle af verdens fattigste egne. Endelig er det godt for planeten, da opdræt af fisk kun udleder en tiendedel CO2 i forhold til produktionen af en tilsvarende mængde oksekød. Den danske foderproducent Aller Aqua har i mere end 50 år produceret fiskefoder af højeste kvalitet. I dag har virksomheden seks fabrikker spredt ud over hele verden. Den største af dem ligger i Egypten. ”Mange tror stadig, at Afrika kun består af ørken, men intet kunne være mere forkert,” fortæller Henrik T. Halken, Group Vice President i Aller Aqua. ”Nogle af verdens største ferskvandsressourcer ligger faktisk på det afrikanske kontinent. Med en befolkning på cirka en milliard mennesker er det et helt naturligt vækstmarked for os.”

Aller Aqua har længe haft en stærk markedsposition i Afrika. Udfordringen er imidlertid, at mange farmere stadig bruger produkter af ringe kvalitet og herudover fodrer forkert, og så ryger miljøeffekten:

”Køber du dårligt fiskefoder eller fodrer med skidtfisk, skal du bruge meget af det. Køber du godt fiskefoder som vores, skal du bruge en hel del mindre. Det er der imidlertid mange farmere, der ikke ved. Resultatet er, at de bruger alt for meget foder og får en alt for lille produktion i forhold til det potentiale de har. Det påvirker profitabiliteten negativt, det er dårligt for vandkvaliteten, og miljøet,” fortæller Henrik T. Halken.

Mere viden er på vej

For at sikre korrekt brug af virksomhedens foderprodukter har Aller Aqua de seneste år investeret betydelige ressourcer i at afholde kurser og seminarer for lokale farmere.  Videndeling er en af virksomhedens kerneværdier, og derfor har Aller Aquas løsning fokuseret på dette område i SDG Accelerator-forløbet. Henrik T. Halken forklarer:

”Vi kan efteruddanne farmerne og supplere med løbende informationer. Alt sammen vil det hjælpe lokale farmerne til at komme rigtigt fra start, skalere deres produktion, sikre dem større indtjening og bedre levevilkår samt inspirere hinanden.”

Foreløbig har Aller Aqua valgt Nigeria som lokation for et pilotprojekt, da her er et udtalt vidensgab. Selv fiskefarmere, der har gået på universitetet i Lagos er i mange tilfælde udsat for misvisende information. Det kan videndeling være med til at lave om på og sikre bedre fiskeproduktion til at mætte Nigerias voksende befolkning. Vidensdeling har derfor også været omdrejningspunktet for Aller Aquas deltagelse i SDG Accelerator-forløbet under UNDP:

”Der er ingen tvivl om, at selve udviklingen af projektet er der, hvor vi har mest brug for hjælp,” fortæller Henrik T. Halken. ”Gennem accelerator-forløbet har vi fået en masse konkret indspil, som vi ikke nødvendigvis selv havde overvejet. Vi har også vendt emner som finansiering og kommunikation. På den måde er vi faktisk kommet hele vejen rundt.”

Foran Aller Aqua venter nu en udviklingsproces, der skal resultere i første version af løsningen: ”Naturligvis tager det noget tid at udvikle en færdig løsning, men vi har heldigvis dygtige folk, og vi er også nået så langt, at vi kan være konkrete omkring hvad vi vil. Så snart løsningen er rullet ud i Nigeria, og vi er 100 procent tilfredse, er vi klar til at rykke videre ud i verden,” slutter Henrik T. Halken.

 

Photo: Aller Aqua

 

Sådan bidrager Aller Aqua til Verdensmålene

Aller Aqua er i gang med at udvikle en videndelingsløsning, der ved hjælp af målrettet uddannelse og information kan hjælpe lokale fiskefarmere med at undgå foderspild og samtidig optimere deres produktion.

 

Verdensmål i spil

SDG 4: Kvalitets- uddannelse Delmål 4.4: Giv flere  forudsætninger for at få finansiel succes

Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.

 

Fakta om Aller Aqua

Grundlagt i 1910 som del af en grovvarevirksomhed, 100% fokus på foder til fiskeopdræt fra 2007. • Ca. 400 ansatte. • 100% privatejet. • Geografisk tilstedeværelse omfatter fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland, Egypten, Kina og Zambia, samt salg til i alt 60 lande på verdensplan.

Læs mere om Aller Aqua her.