Det er overraskende, at vi ved så lidt om,
hvad der er i vores spildevandsslam

Gennem SDG Accelerator-programmet har forsyningsselskabet Fors A/S sat sig for at rense spildevandsslam med noget så naturligt som planter, varme og tålmodighed.

 

Mange folkeskoleelever har sikkert holdt sig for næsen og ved selvsyn set, hvordan vores spildevand håndteres: Spildevand kommer ind i et rensningsanlæg. Først fjernes urenheder, så går bakterierne i gang med at skabe den mudderagtige slam, der siden ender som gødning på bondemandens mark. Det kunne være en god historie, hvis det ikke var for det faktum, at slammet mistænkes for at indeholde både medicinrester, mikroplast og andre problematiske stoffer. Alt dette arbejder Fors A/S på at løse. Det fortæller projektleder og innovationskonsulent, Lærke Ærenlund:

”Som multiforsyningsselskab leverer vi både vand og varme, henter affald, driver genbrugspladser og håndterer spildevand på vores rensningsanlæg i Holbæk, Lejre og Roskilde. Derfor er det helt naturligt for os at arbejde med verdensmålene og bæredygtig forsyning. Hvis der er noget, som er tæt på vores hjerter i Fors A/S, er det helt sikkert et grønnere og sundere miljø.”

Ligesom mange andre forsyningsselskaber har Fors A/S længe været bekymret over indholdet af miljøfremmede stoffer i det spildevandsslam, der køres ud på markerne, fortæller Lærke Ærenlund:

”Når slammet køres på marken, er det, fordi det indeholder vitale næringsstoffer, der er vigtige i den løbende jordforbedring. Desværre ved vi også, at det kan indeholde en række stoffer, som potentielt kan skade miljøet. I Tyskland har myndighederne nedlagt forbud mod spredning af spildevandsslam af samme grund. Det kan også blive virkelighed i Danmark.”

Bekymringen for de problematiske stoffer har fået Fors A/S til at tænke i helt nye baner, når det gælder rensning af spildevandsslam. Løsningen hedder – måske – mineralisering, fortæller Lærke Ærenlund:

”Slammineralisering betyder i al sin enkelhed, at slammet renses gennem en naturlig kombination af jord, planter og tålmodighed. Vi har allerede slammineralisering i dag på flere af vores renseanlæg i Fors A/S, og et traditionelt bed kan sagtens fungere i det danske klima. Hvad der aldrig er gjort før, derimod, er at flytte slammineraliseringsbedene ind i drivhuse, hvorved temperaturen stiger, hvilket vi tror, vil have en positiv effekt på nedbrydningen af potentielt problematiske stoffer såsom mikroplast, miljøfremmede stoffer, medicinrester og PAH’er. Det varmere klima vil desuden have en positiv effekt på selve slammineraliseringsprocessen, hvorved der vil ske forbedrede afvandingsegenskaber og derved en reduceret slammængde. Derudover vil det være muligt at teste andre typer af beplantning, der ligeledes kan have en positiv effekt på nedbrydningen af problematiske stoffer.”

Gennem SDG Accelerator-programmet har Fors A/S videreudviklet løsningen og samtidig regnet på det økonomiske potentiale i et scenarie, hvor slam bliver en værdifuld ressource snarere end et problem, der skal bortskaffes, fortæller Lærke Ærenlund:

”Vi er nået dertil, at vi nu er overbeviste om, at slammineralisering i drivhuse er en god ide, og at vi også har data, der understøtter vores hypoteser. Vi er dog godt klar over, at vi står overfor et omfattende forskningsarbejde, som vi kun kan gennemføre i samarbejde med rådgivere og den akademiske verden. Vi er også klar over, at det bliver en tidskrævende proces, da vi som minimum skal igennem både en vintersæson og en traditionel vækstsæson for at se, hvordan slammet opfører sig. Derfor regner vi med, at forsøget kører i 21 måneder, hvor vi løbende får data ind. Hvis vi undervejs ser, at forsøget ikke giver mening, har vi naturligvis mulighed for at ændre setup eller stoppe.”

Selv om Fors A/S bevæger sig ud i ukendt territorium, er Lærke Ærenlund imidlertid overbevist om, at grundstenen er lagt til en helt ny æra i behandlingen af spildevandsslam:

”Der er ingen tvivl om, at vi skal finde nye metoder til at håndtere vores spildevandsslam, hvis vi skal sikre et rent miljø for fremtidige generationer. Med kontrolleret mineralisering i drivhuse kan vi nedbryde affaldsstoffer – og måske kan slammet ligefrem blive en ressource, som vi kan sælge til landbruget, så vi omdanner en udgift til en indtægt. Lykkes vi med at raffinere metoden, kan vi meget vel stå med en løsning, som har et globalt potentiale. Det starter alt sammen i et drivhus i Kalundborg. Det er her, vi skal knække koden.”

 

Verdensmål i spil

  • SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Delmål 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Sådan bidrager Fors A/S til verdensmålene 

  • Fors A/S vil teste en ny metode til rensning af spildevandsslam i drivhuse baseret på jord, planter og varme.
  • Den såkaldte slammineralisering i drivhuse forventes at kunne bidrage til at rense spildevandsslam for potentielt problematiske stoffer såsom mikroplast, miljøfremmede stoffer, medicinrester og PAH’er.

Fakta om Fors A/S

  • Kommunalt forsyningsselskab.
  • Leverer vand og fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser.
  • Aktieselskab ejet af Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner.
  • Hovedkontorer i Holbæk og Roskilde.

Fors A/S is part of UNDP's SDG Accelerator for SMEs