”Verden har et plastik-problem. Plastix har en løsning”

Plastix har taget kampen op mod en affaldsstrøm, som langt om længe har fået hele verdens opmærksomhed.

 

 

Ude af øje, ude af sind. Den strategi har i grove træk kendetegnet de vestlige landes håndtering af plastikaffald, der gennem årtier er blevet sendt til fjerntliggende lande som Kina. Lige indtil nu! Den 1. januar 2018 stoppede al kinesisk import af plastaffald bortset fra affald med en renhed på 99,5 procent. Dermed er de vestlige lande igen nødt til at tage plastproblemet alvorligt. Cleantech-virksomheden Plastix har en løsning, fortæller adm. direktør Hans Axel Kristensen:

”Plastix er i dag den eneste ’post-use’, ’post-consumer’ plastgenbrugsvirksomhed i Danmark. Gennem de sidste fem år har vi investeret mere end 24 mio. EURO i et banebrydende anlæg i Lemvig, hvorigennem plastaffald fraktioneres, neddeles, vaskes, tørres og ekstruderes til plastråvarer. Her kan vi reducere CO2-belastningen med helt op til 95 procent.”

Målet, ifølge Hans Axel Kristensen, er at få så meget plast som muligt tilbage i det cirkulære loop:

”Plast har kort fortalt to bivirkninger: Det er ressourcekrævende at producere, og det nedbrydes først i naturen efter mange hundrede år. Vi står simpelthen med et problem, hvis vi ikke formår at integrere plast tilbage i loopet. Siden 1950 har vi produceret 8,2 mia. tons plast, og det går desværre kun én vej. Når vi når til år 2050, forventer industrien at bruge 1,2 mia. tons plast om året, som blandt andet skal erstatte aluminium og stål. Det har helt uoverskuelige konsekvenser.”

I dag forventes det, at alle EU-lande udvikler en plaststrategi, men arbejdet går trægt på grund plastens store kompleksitet, fortæller Hans Axel Kristensen:

”Plast er jo et funktionelt vidundermiddel, ingen tvivl om det. Det kan være hårdt, det kan være blødt, det kan være en folie, en fiber, det kan tåle ekstreme varme- og kuldegrader. Problemet er, at det kun kan genbruges med sin egen type plast. Det skaber en voldsom kompleksitet i selve indsamlingen. Det er en helt ny infrastruktur, som skal bygges op systemisk.”

At deltage i SDG Accelerator for SMV’er er en helt naturlig del af arbejdet med FN’s Verdensmål, der ifølge Hans Axel Kristensen er intet mindre end ”verdens vigtigste plan”:

”Udfordringerne med at få skabt en cirkulær økonomi kan ingen løse alene. Her er vi nødt til at mødes på tværs af alle sektorer og alle industrier. Derfor fortsætter vi også arbejdet fra SDG Accelerator for SMV’er med at finde best-practice modeller for, hvordan de her nye partnerskaber kan fungere. Det var jo Dag Hammarskjöld, som sagde, at FN ikke blev skabt for at tage mennesket til himlen, men for at redde mennesket fra helvede – i det her tilfælde et plastik-helvede.”

Konkret har Plastix, som en del af Accelerator-forløbet, indgået to nye offentlig-private partnerskaber med det fælleskommunale ressourceselskab Nomi4S samt QuantaFuel. Nomi4S sorterer den hårde plast fra borgernes husholdningsaffald, og leverer den reneste fraktion til Plastix. De fraktioner der ikke kan genanvendes går i stedet til Quantafuel, der er i stand til at omdanne plastfraktionerne til diesel med et minimalt svovlindhold.

”Med denne nye forretningsmodel forsøger vi at skabe en kædeintegration, hvor der i dag ikke er nogen cirkulær model. Det er et stærkt partnerskab omkring Verdensmålene, hvor alle parter vinder, og der er samtidig et stort potentiale for at kunne skalere modellen både i Danmark og internationalt.

På samfundsplan kommer vi dog ikke i mål uden politikernes hjælp til at lave ny lovgivning. I fremtiden bør det være indlysende, at enhver komponent i ethvert produkt enten skal kunne bruges igen eller sendes til genanvendelse, det såkaldte ’design of disassembly’. Alternativt står vi med et eskalerende problem, som vi aldrig vil være i stand til at løse.”

Den gode historie er dog, at al plast teoretisk kan genbruges – og at lande som Danmark har en unik mulighed for at gå forrest:

”Danmark kan meget vel gå hen at blive en best-practice hub for både teknologi og infrastruktur, der bidrager til at løse den globale plastudfordring. Det kræver dog, at vi investerer i både indsamlings- og sorteringsanlæg, samt at alle virksomheder bakker op om en ansvarlig produktion. På verdensplan koster den manglende plastgenanvendelse tæt på 100 mia. EURO om året, så de økonomiske potentialer er store.

Både som individer, som virksomheder og som samfund har vi ansvar for at gøre Verdensmålene til virkelighed. Hos Plastix gør vi vores ypperste for, at det skal lykkes,” slutter Hans Axel Kristensen.

 

Foto: Plastix

 

Sådan bidrager Plastix til Verdensmålene

  • Plastix har igennem de seneste fem år investeret mere end 24 mio. EURO i et banebrydende anlæg i Lemvig, hvorigennem plastaffald fraktioneres, neddeles, vaskes, tørres og ekstruderes til plastråvarer
  • Anlægget er blot første skridt på vejen mod at opbygge en helt ny infrastruktur, der støtter den cirkulære genanvendelse af plastik – en af verdens absolut største ressource- og miljøudfordringer i de kommende årtier

 

Verdensmål i spil

  • SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Delmål 12.5: Reducere affaldsmængden betydeligt
  • Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. 

 

Foto: Plastix

Fakta om Plastix

  • Grundlagt 2012
  • Ca. 30 ansatte
  • Ejet af private investorer
  • Geografisk tilstedeværelse i Danmark.

Læs mere om Plastix her.